Oferujemy

Systemy Kopii Zapasowych

Nowoczesne systemy kopii zapasowych, zintegrowane z bibliotekami taśmowym i urządzeniami duplikacyjnymi.

Systemy Wysokiej Dostępności

Oferujemy rozwiązania dla krytycznych aplikacji. Stosujemy metodę oprogramowania klastrowego utrzymania sprawności systemu.

Sieci lokalne i bezprzewodowe

Systemy szybkich i dobrze zabezpieczonych sieci lokalnych i bezprzewodowych spełniających najwyższe standardy.

Pamięci Masowe

Szybkie i wydajne nośniki danych SSD/flash, zapewniające bezpieczeństwo i dynamiczny przesył informacji.

Wirtualizacja

Wirtualizacja pozwala na uproszczenie procesu zarządzania obszarami IT oraz zmniejsza ilość niezbędnego sprzętu.

Archiwizacja Danych

Bezpieczne i sprawne systemy archiwizujące. Stosujemy mechanizm replikacji czyli synchronizację informacji.

Pełna oferta

Zaawansowane rozwiązania technologiczne

Kontakt

Technology Space S.A. ul. Górczewska 53 01-401 Warszawa tel.: +48 601-890-049 e-mail: info@tspace.pl www.tspace.pl

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000355130, REGON: 142356511; NIP: 521-35-65-102; Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 622 000,00 zł